Słownik XXI w.

  • dwójmyślenie (ang. doublethink) – oznacza umiejętność demonstrowania równoczesnej wiary w wiele poglądów sprzecznych pod względem logicznym np. pogląd iż „wolność to niewola”. Bardzo często używane jest w UE.
  • globalizacja – przejście cywilizacji 0. typu do 1. typu w skali Kardaszewa.
  • nowomowa (ang. Newspeak) – sztuczny język, który charakteryzuje się tendencją do eliminacji jak największej liczby „niepotrzebnych” lub niekorzystnie (z punktu widzenia ideologii państwowej) nacechowanych wyrazów przez zastąpienie ich sztucznymi, ale poprawnymi ekwiwalentami, w celu strywializowania języka (ogłupienie ludności) oraz wyeliminowania nieprawomyślności przez takie przekonstruowanie języka, by niemożliwe stało się sformułowanie w myśli czegokolwiek. W praktyce wykorzystywana w UE.
  • whistleblower – człowiek ujawniający spisek, w którym sam brał aktywny udział, specyficzny przypadek „świadka koronnego”, który dotyczy głownie mediów i opinii publicznej. Dodatkowo dotyczy spraw na bardzo wysokim poziomie polityki i gospodarki, znacznie przekraczających mafijny światek. Whistleblowerami są m.in. Edward Snowden, Steven Pieczenik, czy Karen Hudes.