Słownik III RP

  • agent – oficer ss, może być wszędzie, ale najczęściej jest umieszczanych na kluczowych stanowiskach, głównie w mediach pro-rządowych np. Stokrotka.
  • Bolek vel Noblysta – pseudonim operacyjny ważnego tajnego współpracownika SB, z akt wynika iż był nim Lech Wałęsa (legendarny przywódca Solidarności, były prezydent III RP i mędrzec europejski), Wałęsa jednak na swoją obronę przedstawia informacje, że „Bolek” to system podsłuchowy SB i/lub pseudonim jego sobowtóra (matrioszki), który przez SB był podesłany motorówką na strajk generalny na Stoczni Gdańskiej w 1980 roku.
  • Matrioszka (ros. матрёшка) – osoba podmieniana na miejsce faktycznie żyjącej w celu dywersji, czasem szpiegostwa, określana też jako wtórnik; ss-mani umieszczają matrioszki na newralgicznych pozycjach w atakowanym państwie, jak np. wysocy urzędnicy państwowi, politycy, wojskowi, dziennikarze, naukowcy; taka operacja jest określana jako operacja wtórnikowa.
  • Ojciec Dyrektor – ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor generalny Radia Maryja, największej katolickiej rozgłośni w III RP. Najczęściej na blogu będzie wykorzystywana forma: o.Dyrektor.
  • Redaktor Naczelny – Adam Michnik (Szechter), redaktor naczelny Gazety Wyborczej, największej gazety codziennej. Najczęściej na blogu będzie wykorzystywana forma: Red. Nacz.
  • Spawacz – gen. Wojciech Jaruzelski ps. „Wolski”, termin ukuty ze względu na bardzo ciemne okulary, które często nosił.
  • ss – służby specjalne, w krajach fasadowych sprawują faktyczną władzę, aktualnie do takich państw należy np. Polska, Rumunia, czy Bułgaria.
  • Stokrotka – oficer agent polskich ss umieszczony w mediach, podejrzewana o bycie tym agentem jest Monika Olejnik, fanatyczna zwolenniczka III RP, zwana także „I Damą Polskiego Dziennikarstwa”.
  • TW – tajny współpracownik, dawniej najczęściej SB, czy UB, dziś ABW, czy SKW/SWW, w III RP powód do dumy i wyższych uposażeń rentalno-kombatanckich.